Welkom

op de website van de TTV Papendrecht!

Op deze website vindt u informatie over onze vereniging,
zoals bestuurssamenstelling, speelavonden, onze geschiedenis en de locatie.
Enkele foto's geven een indruk van onze gezellige vereniging
Tevens is er actuele informatie over de competitie: uitslagen, standen en persoonlijke resultaten.
Tenslotte kunt u in de agenda lezen welke teams wanneer moeten spelen
en wanneer er toernooien en andere evenementen gepland staan.
Opzeggen lidmaatschap: zie rubriek Informatie - lid worden
Ongewenst gedrag ? Meld dit bij het vertrouwenspunt van het NOC/NSF

HomeNieuwsInformatieEn dan ditCompetitieAgendaFoto'sContactSponsors

Er is veel vertrouwen in het bestuur
04 apr
2018

In een goed bezet wijkzaaltje werd vanavond de Algemene Ledenvergadering over het kalenderjaar 2017 gehouden.

Voorzitter Rob van den Bos trapte om half 8 af en leidde de aanwezigen door het op papier en digitaal verspreide jaarverslag en ontving daar geen enkele op- of aanmerking over, toch een blijk van vertrouwen in en waardering voor het huidige bestuur.

Ook penningmeester Patrick van Vooren hoefde bij een financieel jaar zonder bijzonderheden geen extra toelichtingen te geven op de gepresenteerde cijfers. Mede omdat de kascontrole naar alle wensen was verlopen werd de penningmeester wederom decharge verleend.

Aftredend en herkiesbare bestuursleden waren secretaris Moos Markesteijn en jeugdleider Kevin Nugteren. Zonder tegenkandidaten en onder een luid applaus kunnen beiden hun vrijwillige werkzaamheden voortzetten.

Als vrijwilliger van het jaar werd Simon van Sintmaartensdijk benoemd en dus ook in de bloemen gezet, dit omdat Simon al vanaf de periode met Rien Brittijn startte met het organiseren van toernooien voor onze jeugd en voor de basisscholen. Simon heeft het stokje inmiddels overgedragen aan Michelle van der Spek.

Voor zover aanwezig (Kees Klein, Adino Bosch en Gijs de Heer) werden ook de jubilarissen gehuldigd voor hun 50-, 40- of 25-jarig jubileum. Voor o.a. Gijs de Heer een mooie gelegenheid om met zijn naamgenoot, Gijs Ton, weer eens bij te praten.

Om 20:00 uur was er weer een traditie voorbij, gaf de penningmeester heel royaal een drankje weg en kon het meubilair opgesteld worden voor alweer de 5e klaverjasdrive van dit jaar. Lees hierover meer in de rubriek “En dan dit” of klik hier.